จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ อนุมัติใช้สถานที่กักกัน 16 แห่ง 214 ห้องใน 9 อำเภอ เพื่อควบคุมเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 3 ส.ค.-30 ก.ย.64 และการรักษาความปลอดภัยใน รพ.สนาม อ.เลิงนกทา ถึง 30 ก.ย.64 นี้ ผู้ว่าฯ ยโสธร เปิด “ศูนย์ปันฮัก หอการค้ายโสธร" รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเจลล้างมือพระราชทาน  รับจัดสรรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.27 ร่วมกับจังหวัดยโสธร นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์แสดงให้ผู้รักษาตัวและบุคลากร ทางการแพทย์ที่ รพ.สนาม จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
image
image
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เปิด “ศูนย์ปันฮัก หอการค้ายโสธร" รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเจลล้างมือพระราชทาน  รับจัดสรรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เพื่อมอบให้ทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
image
ผวจ.ยโสธร นำส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณจังหวัด ปี 2565 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ วุฒิสภา จังหวัดยโสธรผ่านความเห็นชอบทุกโครงการฯ  
image
มทบ.27 ร่วมกับจังหวัดยโสธร นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์แสดงให้ผู้รักษาตัวและบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ รพ.สนาม ร.16 พัน 3 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมืองยโสธร ชมเพื่อเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจสู้โรคโควิด-19
image
จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปิดสถานบริการ ปิดตลาดนัดโค กระบือ สนามมวย สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ไปถึง 31 ส.ค.64 ส่วนสถานศึกษาปิดถึง 15 ส.ค.64
image
ปศุสัตว์ยโสธร มอบใบเกียรติบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
image
กอ.รมน.ยโสธร  ร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ     ภูสระดอกบัว อ.เลิงนกทา
image
ผวจ.ยโสธร นำภาคราชการร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ วัดมหาธาตุ วัดอัมพวัน วัดสิงห์ท่าและวัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เปิด “ศูนย์ปันฮัก หอการค้ายโสธร" รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเจลล้างมือพระราชทาน  รับจัดสรรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เพื่อมอบให้ทั้ง 9 อำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร 
image
มทบ.27 ร่วมกับจังหวัดยโสธร นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์แสดงให้ผู้รักษาตัวและบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ รพ.สนาม ร.16 พัน 3 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมืองยโสธร ชมเพื่อเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจสู้โรคโควิด-19
image
จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาห้ามรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ปิดสถานบริการ ปิดตลาดนัดโค กระบือ สนามมวย สนุกเกอร์ ร้านเกมส์ ไปถึง 31 ส.ค.64 ส่วนสถานศึกษาปิดถึง 15 ส.ค.64
image
ปศุสัตว์ยโสธร มอบใบเกียรติบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
image
กอ.รมน.ยโสธร  ร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ     ภูสระดอกบัว อ.เลิงนกทา

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image