ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
image
image
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์
image
จังหวัดยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำชีล้นตลิ่ง 
image
ยโสธรจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันเทศกาลออกพรรษา
image
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมจิตอาสา904พัฒนา ปลูกป่า พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย ที่บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เปิดงานสืบสานงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกา ที่ วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้  ในรูปแบบ New Normal  ไม่มีเวทีแสง สี เสียง พร้อมรับชมผ่านสื่อออนไลน์ เน้นเที่ยวปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 
image
ผวจ.ยโสธร  นำจังหวัดเคลือนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการชาวบ้านปลาอีด ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
image
ผวจ.ยโสธร  ประชุมหน่วยงานและผู้นำท้องที่ เพื่อรับฟังและหารือแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดเคลือนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร ที่บ้านปลาอีด ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
image
ผวจ.ยโสธรเปิดการอบรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งส.อบต.และนายกอบต.
image
จังหวัดยโสธรประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำชีล้นตลิ่ง 
image
ยโสธรจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันเทศกาลออกพรรษา
image
จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมจิตอาสา904พัฒนา ปลูกป่า พัฒนาที่สาธารณะประโยชน์
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัย ที่บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
image
ผู้ว่าฯ ยโสธร เปิดงานสืบสานงานประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกา ที่ วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้  ในรูปแบบ New Normal  ไม่มีเวทีแสง สี เสียง พร้อมรับชมผ่านสื่อออนไลน์ เน้นเที่ยวปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19 
image
ผวจ.ยโสธร  นำจังหวัดเคลือนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการชาวบ้านปลาอีด ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
image
ผวจ.ยโสธร  ประชุมหน่วยงานและผู้นำท้องที่ เพื่อรับฟังและหารือแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดเคลือนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร ที่บ้านปลาอีด ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
image
ผวจ.ยโสธรเปิดการอบรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งส.อบต.และนายกอบต.

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image