จังหวัดยโสธร นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้บริการทางการแพทย์และการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ แก่ชาวบ้าน ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร” สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมนายกเหล่ากาชาด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุบ้านห้วยแก้ง ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม 5 รายพร้อมมอบสิ่งเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างต่อเนื่อง

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
image
image
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image