ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 เริ่มแล้ว !! ถนนลอดช่องยโสธร เล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคัก  จังหวัดยโสธร จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีถิ่น วิถีไทย ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีคุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์แก่ชาวยโสธร ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 7 วันแห่งความปลอดภัย
ไร่หยาดฟ้า
ร้านอาหารไร่ฮักคัก
ร้านกาแฟ Lekgae House
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government