ยโสธร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยโสธร ประจำปี 2566 พร้อมทอดผ้าป่า “รวมพลคนยโสธร เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน” กองทุนศรัทธาสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี หลังจากที่พบว่าปริมาณน้ำชีได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง จังหวัดยโสธร จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เพื่อความเป็นสิริมงคล จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านหอกระจายข่าวและสื่อมวลชน  ผู้ว่าฯ ยโสธร พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
ไร่หยาดฟ้า
ร้านอาหารไร่ฮักคัก
ร้านกาแฟ Lekgae House
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government