สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

    นางสาวสุนันทา  สุขแก้ว  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร มีความประสงค์ประกาศรับสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เลขที่ 555/35-39 ถนนวิทยะธำรงค์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  (ในวันเวลาราชการ) หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เลขที่ 555/35-39 ถนนวิทยะธำรงค์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4571 5684 ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร
///////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
29  กรกฎาคม 2564คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag