ผู้ว่าฯ ยโสธร เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินวัดในพื้นที่อำเภอกุดชุม 21 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

วันที่  28 กรกฎาคม  2564 เวลา 13.30 น.  นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีถวายโฉนดที่ดินวัดในพื้นที่อำเภอกุดชุม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  พร้อมนี้ มีพระครูประโชติวรกิจ เจ้าคณะอำเภอกุดชุม และคณะสงฆ์   รวมทั้ง นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม นายอิทธิพล  กาฬอ่อนศรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร  นายณฐกร ตลอดไธสง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุดชุมใน ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอกุดชุม ได้บูรณาการร่วมกันในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ราษฎรที่ยื่นคำขอไว้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขากุดชุม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,800 ราย ให้แล้วเสร็จถึงมือประชาชนโดยเร็ว โดยดำเนินการออกโฉนดที่ดินและแจกโฉนดที่ดินให้เจ้าของที่ดินไปแล้ว 4 ครั้ง  ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม /ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ บ้านคำก้าว หมู่ 14 ต.หัวยแก้ง / ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย / และ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นอกจากออกโฉนดที่ดินให้ราษฎรแล้ว ยังได้ออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดในพื้นที่อำเภอกุดชุมด้วย จำนวน 21 แห่ง ในวันนี้จึงได้จัดพิธีถวายโฉนดที่ดินวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

โดยวัดที่ได้รับการถวายโฉนดที่ดินในวันนี้ มีจำนวน 21 แห่ง อยู่ในพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลกำแมด 1 แห่ง 
/ตำบลคำน้ำสร้าง 9  แห่ง  / ตำบลโพนงาม 3 แห่ง  / ตำบลหนองหมี 3 แห่ง  /ตำบลหนองแหน 3 แห่ง  /และ ตำบลห้วยแก้ง 2 แห่ง ซึ่งการถวายที่ดินครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ...///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag