ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2564

    นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
    สำหรับผู้มีจิตศรัทาร่วมอนุโมทนา ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะออกใบอนุโมทนาให้ หรือสามารถร่วมอนุโมทนาฯ ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อกฐินพระราชทาน” ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 072-0-18355-3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาองค์การเภสัชกรรม พร้อมกับส่งเอกสารการโอนเงินมายังกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรมทางหมายเลขโทรสาร 0 2354 5020 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ m-society0700@saraban.mail.go.th ภายในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
//////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว


 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag