จังหวัดยโสธรจัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เล็งขยายไหล่ทางถนนแจ้งสนิทช่วงห้างแมคโครถึงตลาดตาดทอง

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น3อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนปลัดจังหวดยโสธร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม
    จากสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ2564ที่ผ่านมา ข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม2564 รวมทั้งหมด11เดือน พบว่ามีผู้เสียชีวิตเกินกว่าค่าเป้าหมายแล้ว53%ซึ่งเป็นทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ที่สูงขึ้น การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นทางออกสำหรับเรื่องนี้ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เชื่อมโยงไปถึงระดับท้องถิ่น เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มรถจักรยานยนต์ ซึ่งทางจังหวัดได้มีพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือ(MOU)” ว่าด้วยการขับเคลื่อกลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัดสู่อำเภอและตำบล พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
    ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ได้กำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน จัดทำสปอตรณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟฟิก และเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงหรือช่องทางโซเซียล มีการแก้ไขจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้งโดยการใช้แบริเออร์และแผนการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพิ่มเติม
    และในส่วนของถนนแจ้งสนิทช่วงสี่แยกอำเภอเมืองไปจนถึงโรงพยาบาลนายแพทย์หาญได้มีการยกเลิกการจอดแบบวัดคู่วันคี่ไปแล้ว ถัดไปที่ถนนแจ้งสนิทช่วงห้างแมคโครแม้ว่าจะมีการปรับปรุงพื้นผิวและจุดกลับรถก่อนหน้านี้แต่มติในที่ประชุมในครั้งนี้เห็นชอบให้อำเภอเมือง จัดทำประชาคมความต้องการของหมู่บ้านชุมชนในการขยายไหล่ทางถนนไปจนถึงตลาดตาดทอง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงลดอุบัติเหตุในจุดนี้ให้ดียิ่งขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag