ปศุสัตว์ยโสธร มอบใบเกียรติบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด

ปศุสัตว์ยโสธร มอบใบเกียรติบัตรแก่อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

         นายสัตแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  เปิดเผยว่า  เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 ก.ค.64) ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว  ร่วมลงพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว เพื่อมอบใบประกาศเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ให้แก่นายศักดิ์ศรี เกียรติองอาจ อยู่บ้านศรีฐาน เลขที่ 210 หมู่ 2 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติที่เป็นตัวอย่างที่ดี แก่อาสาปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ในพื้นที่อื่น
          นายศักดิ์ศรี เกียรติองอาจ ทำหน้าที่อาสาปศุสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559  โดยทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน โครงการต่างๆ ของปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว มานาน 5 ปี พร้อมนี้ร่วมเป็นกรรมการของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านศรีฐาน พร้อมทั้งได้อุทิศฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของตนเอง ในพื้นที่ ประมาณ 1 ไร่ ที่เลี้ยงโค 28 ตัว เป็นแม่พันธุ์ 18 ตัว และโคขุน 10 ตัว ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร และผู้สนใจ และสอนสาธิตการทำมันสำปะหลังหมักยีสต์ เพื่อลดต้นทุน ค่าอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษาเกษตรกรในการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ สุนัข แมว  บริการผสมเทียมโคเนื้อเพื่อขยายสัตว์พันธุ์ดีแก่เกษตรกร ให้คำ แนะนำ การปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามระบบการเลี้ยงสัตว์ และการป้องกัน โรคสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) 
          นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรคแจ้งเตือนภัย โรคระบาด สัตว์ในหมู่บ้านและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ  เพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร อย่างต่อเนื่องให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป...////.....

กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag