กอ.รมน.ยโสธร  ร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน.ยโสธร  ร่วมกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ     ภูสระดอกบัว อ.เลิงนกทา

         พันเอกมงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28ก.ค.64 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต  วามะลุน รอง หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ยโสธร เข้าร่วมปลูกป่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นนัำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าจังหวัดยโสธร ในพื้นที่ อุทยานภูสระดอกบัว ท้องที่ บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  โดยนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร เป็นประธาน  โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม   เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 
         ทั้งนี้การปลูกป่าดังกล่าว เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ประจำป๊ พ.ศ.2563- 2570 ที่ได้กำหนดให้มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นทีจังหวัดยโสธรให้มีจำนวนมากขึ้น ...///...
กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag