ผวจ.ยโสธร นำภาคราชการร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ผวจ.ยโสธร นำภาคราชการร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ วัดมหาธาตุ วัดอัมพวัน วัดสิงห์ท่าและวัดศรีธรรมาราม อ.เมืองยโสธร

         เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (24 ก.ค.64) นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ วัดมหาธาตุ วัดอัมพวัน วัดสิงห์ท่าและวัดศรีธรรมาราม อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายสมพชร  สร้อยสระคู นายสุวัฒน์  เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16  หัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธี โดยพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ประกอบพิธีและกล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา   
        จากนั้น เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดอัมพวัน   เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดสิงห์ท่าและ 0900 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดศรีธรรมาราม
         ทั้งนี้ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ ที่จะไม่ไป จำพรรษาวัดอื่น โดยมีประวัติมาตั้งแต่สมัยก่อน เนื่องจากการเดินทางในฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ อาจจะไปสร้างความเสียหายแก่ ไร่ นา ของชาวบ้านได้ พระพุทธเจ้าจึงได้มีบัญญัติขึ้น ให้ พระสงฆ์ จำพรรษาที่วัดในช่วงเวลา 3 เดือนนี้ เพื่อศึกษาพระธรรมภายในวัด
         การถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือ ผ้าวัสสิกสาฏก คือผ้าเปลี่ยนสำหรับสรงน้ำฝนของพระสงฆ์ เป็นผ้าคล้ายกับผ้าสบง โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุ ตามพุทธานุญาต ที่ให้มีได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำและมีดโกน แต่ในช่วงหน้าฝนของการ จำพรรษาในสมัยก่อน พระสงฆ์ที่มีเพียงสบงผืนเดียวจะอาบน้ำฝนจำเป็นต้องเปลือยกาย ทำให้ ดูไม่งามและเหมือนนักบวชนอกศาสนา นางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงคิดถวาย "ผ้าวัสสิกสาฏก" หรือ ผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ผลัดเปลี่ยนกับผ้าสบง จนเป็นประเพณีทำบุญ มาจน ถึงปัจจุบัน 
        ส่วนการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษา คือ ก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชา พระรัตนตรัย  เป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากสมัยก่อนเทียนพรรษามีความจำเป็น เพราะพระสงฆ์ ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญ ลดลง แต่ก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาว พุทธศาสนิกชนไว้ …///…

กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag