จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “Kick off  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”

จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “Kick off  โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19  
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร”  โดยมี นายคมสัน จำรูญพงษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นายอำเภอเมืองยโสธร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม  ณ แปลงเกษตรกร นางพรรณี สืบศรี บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
      ทั้งนี้  สำหรับกิจกรรม “Kick off แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดยโสธร” นั้น เพื่อการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID 19  ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร   สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร  ด้วยการรับสมัครเกษตรกร
จากนั้นให้ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การสนับสนุนขุดสระน้ำและสนับสนุนปัจจัย ด้วย  ซึ่งจังหวัดยโสธรมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 909 ราย ดำเนินการขุดสระน้ำเสร็จสิ้น จำนวน 150 ราย  ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นพื้นที่แปลงเกษตรของ นางพรรณี  สืบศรี ชาวบ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  มีพื้นที่  5 ไร่  จะทำนา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ทำประมง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจต่อไป 
โดยภายหลังจากเปิดกิจกรรมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะ ได้มอบปัจจัยการผลิต เมล็ดผัก พันธ์ปลา พันธ์สัตว์ พร้อมร่วมกันปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมการปศุสัตว์และแปลงนา พร้อมชื่นชมนางพรรณี  สืบศรีและพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่มารอต้อนรับในพื้นที่ด้วย...////

กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag