กรมสรรพากรขอให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการ ยื่นแบบแสดงรายบการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรมสรรพากรขอให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานราชการ ยื่นแบบแสดงรายบการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
    นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร  เปิดเผยว่า  ขอให้ข้าราชการและบุคลากร      ในหน่วยงานราชการ ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือนค่าจ้างเกิน 120,000 บาท ในปีภาษี  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับเงินได้   พึงประเมินประจำปีภาษี 2563 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
    สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  ซึ่งจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์จากธนาคารที่ร่วมโครงการ กรณีชำระ      ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag