เทศบาลเมืองยโสธรร่วมกับสถานศึกษา Big Cleaning ทำความสะอาดครั้งใหญ่

เทศบาลเมืองยโสธรร่วมกับสถานศึกษา Big Cleaning ทำความสะอาดครั้งใหญ่ หลังจากพบมีผู้ปกครองป่วยโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยง โดยโรงเรียนออกประกาศสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา  7 วัน 
  วันที่  17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองยโสธร  เร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาล 1  นำโดย ดร.นุชิดา สุวแพทย์ และ นายสัตวแพทย์กัมทร พรจิรเวช รองนายเทศมนตรีเมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธร คณะครูโรงเรียนเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสถานศึกษาครั้งใหญ่   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)  ณ โรงเรียนเทศบาล1 อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  
  โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์ โรงอาหาร และบริเวณรอบโรงเรียน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เป็นผู้ปกครองของนักเรียน ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้กับทางโรงเรียนทำความสะอาดเพิ่มความอุ่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่
   
  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ออกประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  โดยสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2564 โดยในระหว่างนี้ให้การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์หรือใบมอบหมายงาน ใบกิจกรรม ให้นักเรียนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตามตารางเรียน โดยให้ผู้ปกครองช่วยติดตามดูแลการเรียนการสอนของนักเรียนด้วย  ภายหลังจากนั้น ทางโรงเรียนจะกำหนดการเรียนการสอนสลับวันคู่-วันคี่ โดยใช้เลขที่นักเรียนเป็นตัวกำหนด และโรงเรียนได้กำหนดเวลาเลิกเรียนเพื่อชดเชยการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมเลิกเรียน เวลา 15.30 น. เปลี่ยนเป็นเลิกเรียนเวลา 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนสิ้นภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยเวลาเรียนให้แก่เด็กนักเรียนนั้นเอง 
  อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาดโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19  ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย ...///
กษม   มิรัตนไพร   ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์   บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag