สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อสารรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา

    นายณรงค์ศักดิ์  มะลิบัวดอกแก้ว  ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เปิดเผยว่า  จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
    ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดยโสธร เลขที่ 100 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4571 2225
////////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
 คะแนนโหวต :