สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝึมือแรงงาน จำนวน 2 อัตรา

    นายพัสกร  จะเรียมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 2 อัตรา
    ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร เลขที่ 634 หมู่ 1 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 0 4562 4046  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-13 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
////////////////////
ส.ปชส.ยโสธร/ข่าว
 คะแนนโหวต :