จังหวัดยโสธร มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565  จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 จังหวัดยโสธร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  ออกให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขที่วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดยโสธร  หอการค้าจังหวัดยโสธร รับรางวัล "หอการค้าหอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566" ในงานการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปีหอการค้าไทย)
ร้านอาหารไร่ฮักคัก
ร้านกาแฟ Lekgae House
ไร่หยาดฟ้า
ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government