จังหวัดยโสธรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 นี้

    นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ  ปลัดจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า  จังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 13,800 บาท  สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในที่ทการปกครองจังหวัดหรือที่ทำการปกครองอำเภอในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4571 2441 ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 
    สำหรับคุณสมบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษตอนปลาย ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือ ได้รับคุณวุฒิปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร กลุ่มงานปกครอง โทร. 0 4571 2441, 0 4571 2068 
///////////////////////
ปิยะนุช  ศรีแก่นจันทร์/ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร
19 เมษายน 2565
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag