จังหวัดยโสธร ฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม

จังหวัดยโสธร ฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่สู้โควิด-19 
  วันที่  17  มิถุนายน 2564  นายสมเพชร สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร  ปลัดอำเภอเมืองยโสธร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนผู้มารับบริการ   ณ อาคารโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร  
   โดยการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมระหว่างวันที่ 7-30 มิถุนายน 2564  ที่ไม่รับการฉีดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาให้มาฉีดในวันนี้  ซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ทำการฉีดวัคซีนที่อาคารโอทอป สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร ส่วนอำเภออื่นๆ ฉีดวัคซีนที่โรงเพยาบาลแต่ละอำเภอกำหนด  และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มีการจัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง  มีน้ำดื่มให้บริการ และมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำทุกจุด ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรมีแผนกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทั่วถึงทุกคนอย่างแน่นอน หากวัคซีนมาถึงพื้นที่แล้วจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน  ส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดยโสธร นั้น เข็มที่ 1  จำนวน 17,100 โด๊ส  เข็มที่ 2 จำนวน 6,092 โด๊ส รวมทั้งสิ้น 23,192 โด๊ส   ด้านข้อมูลการจองวัคซีนผ่านแอพริเคชั่น หมอพร้อม มีจำนวน 26,234 คน  ยโสธรพร้อม จำนวน 3,252 คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จำนวน 77,526 คน รวมทั้งสิ้น 107,012 คน  จากเป้าหมาย 375,000 คน...///

กษม   มิรัตนไพร  ข่าว
จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์   อรอินทร์  บก.ข่าว
ส.ปชส.ยส.
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag