จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

 

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.19 น.  นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร  เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กองลูกเสือ และเนตรนารี  ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต.ในเมืองยโสธร จ.ยโสธร  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  
  ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์บ้านเมือง อยู่ในภาวะที่ล่อแหลม อันตราย และประเทศไทยยังไม่มีกำลังทหารทหารเพียงพอแก่การรักษาเอกราช หากมิได้แก้ไขสถานการณ์อาจสูญเสียสิ่งที่เราหวงแหน คือ แผ่นดินไทย พระองค์ทรงมองการณ์ไกล จึงทรงเร่งปลุกใจคนไทยทั้งชาติให้สำนึกในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  พระองค์ทรงสถาปนาลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454  พระองค์จึงทรงเป็นพระบิดาแห่งการลูกเสือไทย เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสือ อาจทำหน้าที่ ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักได้  นับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป.../// 
**********************
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  /ข่าว /25 พ.ย. 66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag