จังหวัดยโสธร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า    โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร  ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร และประชาชน เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์-สามเณร 46 รูป ถวายพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566  ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร  ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
  ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ได้ทรงเห็นว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอันมาก จึงได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 นับเป็นประเทศที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือเป็นประเทศที่ 3 รองจากประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยในระยะแรกได้ทรงจัดตั้งเป็นกองเสือป่า ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักรักชาติ ความมีระเบียบ วินัย และการช่วยเหลือป้องกันประเทศชาติ โดยทรงเสียสละ ฝึกด้วยพระองค์เอง จนกระทั่งกิจการลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับตราบเท่าทุกวันนี้ 
  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันวชิราวุธ  ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   จังหวัดยโสธรจึงได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ซึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ได้ทรงปกครองบ้านเมือง ให้ประชาชนใต้ร่มโพธิสมภาร มีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป …/// 
****
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร /ข่าว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag