จังหวัดยโสธร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านหนองแวง  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 

  วันที่  16  พฤศจิกายน  2566 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2  โดยมีนางวิชชุฎา เข็มเพชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายอำเภอป่าติ้ว หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม พร้อมบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
        นอกจากนี้ หน่วยงานสาธารณสุข ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานราชการต่างๆ ยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว พันธุ์ปลา และพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน และบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ทำหมันสุนัข และแมว การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้คำแนะนำเรื่องแรงงาน ด้านอาชีพ การช่วยเหลือทางสังคม การช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการตัดผม และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก  เพื่อให้บริการประชาชนถึงพื้นที่และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก 
  ในวันนี้  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  พร้อมคณะ ส่วนราชการด้านสาธารณสุข  พมจ.ยโสธร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ  จำนวน 5 ราย  ในพื้นที่บ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร อีกด้วย .../// 
******
#ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag