ปลัดจังหวัดยโสธร นำพุทธศาสนิกชนนุ่งผ้าไทยตักบาตร ย้อนยุค วิถีถิ่นไทย ที่ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่ายโสธร           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566  เวลา 06.00 น.  นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วย   นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร “ตักบาตรย้อนยุค วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ บริเวณถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสาน โดยการทำบุญตักบาตรจะต้องทำจิตใจให้ผ่องใส แต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองสุภาพเรียบร้อย สำรวมกริยาทั้งกาย วาจา ใจ เพื่อจะได้เกิดอานิสงส์ผลบุญทั้งกับตนเองและครอบครัว เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง รวมทั้งเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และสิ่งที่สำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษเอาไว้เพื่อความงดงาม และมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
          ทั้งนี้จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ซึ่งทุกภาคส่วนและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างสวมใส่ผ้าลายขอพระราชทานฯ  ผ้าไทยลายประจำจังหวัด  หรือลายท้องถิ่น เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีอีสานสืบไป...///...

*************
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร / ข่าว 16 พ.ย. 66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag