กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ศปป.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 

วันที่ 2 พ.ย.66 เวลา 15.30 น.  พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เลขที่ 75 หมู 2  บ้านโนนสวาท ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร โดยมี นางสาวแสงระวีย์ บุญทศ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ เพื่อประสานกลุ่มเป้าหมาย และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดวิธีการ  รวมทั้งสอบถามความต้องการ เพื่อความพร้อมในการจัดกิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ ศปป.4 ประจำปีงบประมาณ 2567

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามแผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถอาชีพ สร้างรายได้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag