พาณิชย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาขายส่งและราคาขายปลีกน้ำตาลทราย ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาขายส่งและราคาขายปลีกน้ำตาลทราย ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และร้านค้าปลีกค้าส่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
           สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยกำหนดสินค้าควบคุมไว้ 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ล่าสุด คณะกรรมการกลางฯ ได้พิจารณาเห็นว่า สถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกําหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจึงได้กำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม โดยห้ามจำหน่ายเกินราคา กิโลกรัมละ 25 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการออกประกาศใหม่ ทั้งนี้ให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.2566 เป็นต้นไป นั้น

วันนี้ พาณิชย์จังหวัดยโสธร จึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาขายส่งและราคาขายปลีกน้ำตาลทราย ในห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น และร้านค้าปลีกค้าส่ง ที่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง และร้านค้าปลีกค้าส่งในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร จำนวน 6 แห่ง พบว่า ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนด 
นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ให้น้ำทรายเป็นสินค้าควบคุม ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และการดำเนินคดีผู้ประกอบการ/ผู้จำหน่ายน้ำตาลทราย กรณีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยให้ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ ร้านค้า ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

#ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag