สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565 นี้

    นายชัยนาท  ฉ่ำทรัพย์  สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า  กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ และและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย  ตั้งแต่วันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  เลขที่ 25/1 ซอยวารี ราชเดช 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
    สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร  โทร. 045-712721 หรือทางเว็บไซต์ http://yasothon.excise.go.th
/////////////////////
ปิยะนุช  ศรีแก่นจันทร์/ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร
26 เมษายน 2565
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar